Galerie

02.06.2014

                I stało się – zostaliśmy przeszkoleni w zakresie turystyki kwalifikowanej :) Dokładniej w dniach 31.05 – 01.06 w CEE odbył się kurs instruktora  turystyki kwalifikowanej  - turystyka rowerowa. 26 osobowa grupa osób z całego regionu m.in. z Ełku, Elbląga, Giżycka, Olecka, Gołdapi przeszła dwudniowy kurs, zdała egzamin i zasiliła grono instruktorów w Polsce.

                Celem kursu było uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia MENiS z dn. 08.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, i placówki krajoznawstwa i turystyki.

                  Program kursu opierał się na zagadnieniach związanych z turystyką rowerową, organizacją imprez turystyki rowerowej, bezpieczeństwa w turystyce, prawnych aspektach organizacji imprez turystyki kwalifikowanej itp. Oprócz tego odbyły się ćwiczenia terenowe: praca z mapą, orientacja w terenie, prowadzenie turystycznej grupy rowerowej w mieście i na szlaku. 

Serdeczne podziękowania dla Towarzystwa Turystów Przyrodników  i Krajoznawców za przeszkolenie nas z zakresu turystyki rowerowej. 

26.05.2014

Majowy weekend okazał się idealnym momentem na zorganizowanie od dawna oczekiwanego spływu kajakowego. Piękna pogoda, ciepła woda zachęciła 23 – osobową grupę kajakarzy, aby wspólnie spędzić sobotnie popołudnie na wodzie. Trasa rozpoczęła się w Stadunach. Uczestnicy mieli do pokonania 14 – kilometrową trasę, przepływając m.in. przez jez. Haleckie. Na całej długości trasy towarzyszyła cudowna flora i fauna. Kaczki, łabędzie towarzyszyły nam przez cały czas. Kilkugodzinny spływ okazał się idealnym momentem na zrelaksowanie się po całym tygodniu pracy czy naładowanie „baterii” na kolejny tydzień.  

GALERIA ZDJĘĆ

19.05.2014

Majowy spacer ornitologiczny

Klub Miłośników Ptaków działający przy Ełckim Stowarzyszeniu Ekologicznym od wielu lat organizuje spotkania, dyskusje i wykłady mające na celu upowszechnienie idei ochrony przyrody, szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń, możliwości ich ochrony.  W ramach działalności Klubu 17 maja 2014 odbył się Majowy spacer ornitologiczny. Sławomir Michoń – koordynator Klubu – wraz z uczestnikami spaceru udali się w zaciszne tereny miejskie, aby wspólnie rozpoznawać ptaki w ich naturalnym środowisku. Ponieważ rozwinięte liście drzew utrudniały obserwacje wzrokowe, tym razem uczestnicy skupili się na nauce rozpoznawania ptasich głosów. Warunki pogodowe sprzyjały, więc udało się zaobserwować 27 gatunków ptaków i usłyszeć kilkanaście z nich. Były to zarówno gatunki zimujące w Ełku, jak i takie które pojawiły się u nas dopiero w okresie wiosennym. 

Gatunki zobaczone bądź usłyszane:

bogatka,cierniówka(głos),dymówka,dzwoniec,gąsiorek,grzywacz, jerzyk,kapturka(głos), kawka, krętogłów(głos), krzyżówka, kulczyk, kwiczoł, łabędź niemy, łyska, mazurek, modraszka, oknówka, perkoz dwuczuby, piecuszek(głos), pleszka, pliszka siwa, rybitwa rzeczna, słowik szary, sroka, szczygieł, szpak, śmieszka, wrona, zaganiacz(głos), zięba.

GALERIA ZDJĘĆ 

Strony