Oferta przyrodnicza dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 2015/2016
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie
 

 

Leśne lekcje"

Zajęcia składają się z dwudziestu trzech scenariuszy, które umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką lasu, ochroną przyrody, florą i fauną lasu, poznaniem zwierząt zamieszkujących las. Zajęcia trwają trzy-cztery godziny lekcyjne i prowadzone są w formie zabawy i dyskusji w sali, na leśnych ścieżkach bądź na terenie szkółki leśnej.  

 
1. Leśnictwo
Ogólna charakterystyka lasów Polski na tle Europy i świata. Zapoznanie się z formą własności oraz ze strukturą organizacyjną Lasów Państwowych. Adresaci – uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe.
 
 
2. Funkcje lasu.
Gospodarcze (ekonomiczne), ochronne i społeczne. Adresaci – uczniowie klas I-VI SP, gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe.
 
 
3. Zagrożenia dla środowiska leśnego
Biotyczne (przyrody ożywionej), abiotyczne (przyrody nieożywionej), antropologiczne (zagrożenia ze strony człowieka). Przykłady klęsk żywiołowych oraz wpływu rozwoju cywilizacji na las. Adresaci uczniowie klas I-VI SP,  gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe.
 
 
4. Jak wyhodować las.
Powstanie lasu od szkółki leśnej do dojrzałego drzewostanu. Hodowla lasu w poszczególnych etapach wiekowych rozwoju: szkółka leśna, uprawa, młodnik, drągowina, drzewostan starszy, drzewostan dojrzały. Adresaci – uczniowie klas I-III, IV-VI,  gimnazjów i szkół średnich.
 
 
5. Ochrona lasu.
Zagrożenia lasu przed działalnością człowieka (przemysł, rolnictwo, komunikacja, urbanizacja). Adresaci – uczniowie klas IV-VI SP,  gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe.
 
 
6. Pożary leśne
 Pożary powstające naturalnie oraz z winy człowieka. Sposoby zapobiegania i zwalczania pożarów.
 
 
7. Zwierzęta naszych lasów.
Uczestnicy zajęć poznają powszechne gatunki ssaków występujących w lasach polskich. Adresaci – uczniowie klas I-III, IV-VI,  gimnazjów i szkół średnich.
 
 
8. Dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów.
Migracje ptaków. Adresaci – uczniowie klas I-III, IV-VI.
 
 
9. Ptaki zimujące w Polsce – sposoby pomagania im w przetrwaniu zimy.
Adresaci – uczniowie klas I-III, IV-VI,  gimnazjów i szkół średnich.
 
 
10. Leśni drapieżnicy – ssaki, ptaki i owady.
Adresaci – uczniowie klas I-III, IV-VI,  gimnazjów i szkół średnich.
 
 
11. Warstwowa budowa lasu.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej
 
 
12. Skąd się biorą choinki.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawoweji gimnazjum.
 
 
13. Tropy na śniegu
 Rozpoznawanie tropów zwierząt leśnych zimą – wycieczka do lasu.  Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum.
 
 
14. Nasze jeleniowate.
Charakterystyka sarny, jelenia, łosia i daniela. Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
 
15. Zwierzęta chronione
 Czerwona Księga Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem. Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
16. Leśne rośliny chronione.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich.
 
 
17. Rozpoznajemy drzewa i krzewy leśne.
Zajęcia praktycznew rozpoznawaniu liści i owoców popularnych drzew i krzewów leśnych. (Opcjonalnie wycieczka do lasu). Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
 
18. Formy ochrony przyrody w Polsce.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
19. Parki Narodowe - ogólna charakterystyka Parków Narodowych w Polsce.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
20. Leśne przedszkole
 Wyprawa na Szkółkę Leśną. Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
21. Jak nie zgubić się w lesie.
Określanie kierunków świata, praca z mapąi kompasem. Wykorzystanie naturalnych wskazówek terenowych. Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
22. Leśnik jako gospodarz lasu.
Zapoznanie z pracą leśnika.  Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkół średnich.
 
 
23.Skarby leśnych ostępów – co nam daje las.
Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Prowadzący: Leśniczy - Andrzej Piela