Rośliny inwazyjne - spotkanie w CEE

13.05.2022
 
Naszym gościem będzie prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
 
"Rośliny inwazyjne - niedoceniane zagrożenie dla przyrody i ludzi" 
22 maja 2022 (niedziela)
godz. 11:00
 
 
Człowiek od zawsze, zmieniając miejsce pobytu, zabierał ze sobą zwierzęta lub rośliny niezbędne do przetrwania w nowych warunkach. Te spośród obcych przybyszów, które zadomawiają się i są najbardziej ekspansywne – rozprzestrzeniają się na duże odległości od roślin macierzystych i w krótkim czasie kolonizują duże obszary - nazywa się roślinami inwazyjnymi. Dziś skutki rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej . Wiele z nich w nowych warunkach zagraża miejscowym, rodzimym gatunkom, zmienia charakter siedlisk, przyczynia się do wymiernych strat gospodarczych, a w pewnym stopniu nawet zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.  
 
 
UDZIAŁ BEZPŁATNY