Klub Miłośników Ptaków

Klub Miłośników Ptaków 

 

Klub Miłośników Ptaków działa od 12 grudnia 2005 roku.

Działania KMP cieszą się sporym powodzeniem i przyciągają liczne grupy dzieci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców Ełku.

Cele Klubu:

  • Szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń, możliwości ochrony;  
  • Śledzenie stanu i zmian ornitofauny Mazur Garbatych i innych obszarów Polski;  
  • Organizacja spotkań, dyskusji i wykładów mających na celu upowszechnienie idei ochrony przyrody;
  • Udział w akcjach, projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych związanych z ornitologią we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

 

OSOBA KOORDYNUJĄCA DZIAŁANIA KLUBU MIŁOŚNIKÓW PTAKÓW

 

Sławomir Michoń
sl.michon@interia.pl