Turystyka

Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej

Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej działa od lutego 2013r. Jest nieformalnym zrzeszeniem pasjonatów krajoznawstwa i turystyki, osób aktywnie spędzających każdą wolną chwilę. Skupia 14 stałych członków. Organizowane przezeń działania ciesza się sporym powodzeniem i przyciągają liczne grupy dzieci, młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców Ełku i okolic. Członkowie Towarzystwa posiadają uprawnienia pilotów, przewodników miejskich i terenowych, uprawnienia Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa, turystyka kajakowa, uprawnienia Instruktorów Nordic Walking i Instruktorów Znakowania Szlaków Turystycznych. 

Cele Towarzystwa:

  • propagowanie i rozwijanie wypoczynku dla szeroko rozumianej turystyki, propagowanie i rozwijanie krajoznawstwa;
  • promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i mozliwości ich unikania związanymi z uprawianiem turystyki i rekreacji;
  • krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz sktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych w postaci organizacji rajdów, spływów, marszów;
  • ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz troska o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody;
  • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegO
  • prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej tematycznie do turystów, podróżników, miłosników geografii i świata.

 

Dnia 22 października 2017r. odebraliśmy z rąk Zarządu PTTK certyfikat
"Organizator Godny Polecenia 2017"
 

Członkowie:

1. Śp. Jan Olejnik 

Mgr Wychowania Fizycznego i dr Nauk Wychowania Fizycznego. Wykładowca geografii turystycznej i krajoznawstwa w Wyższej Szkole Gospodarki w Ełku. W swoich dorobku posiadał wiele publikacji. Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. Były członek PTTK. Wielki miłośnik turystyki. Zapoczątkował rozwój turystyki w Ełku. Prowadził  Bożonarodzeniowe spływy kajakowe. W 2017 roku odbędzie się 40 spływ !!. 

 
2. Jarosław Wasilewsk
Uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży od 2000r.; Uprawnienia kierownika obozów wędrownych i wycieczek szkolnych od 2000r.; Licencjonowany przewodnik turystyczny na teren województwa warmińsko - mazurskiego od 2001r.; Licencjonowany pilot wycieczek od 2004r.; Instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa od 2014r.; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r. Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r.  Adres mailowy: jarek.wasilewski@op.pl. 
 
 
 
 
3. Przemysław Łojewski
Wielki pasjonat krajoznawstwa, turystyki i przyrody. Instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności: turystyka kajakowa. Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.; Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r. Ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce.
 
 
4. Marcin Jakubczyk
Wielki miłośnik turystyki i fotografii. Każdą wolną chwilę spędza na rowerze, kajaku bądź wędruje w poszukiwaniu drobnych cudów natury. Jest aktywnym członkiem Klubu morsów. Dla Marcina nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, czy to w trudnym terenie, czy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Adres mailowy: mjm666@poczta.onet.pl
 
 
5. Aleksandra Szmurło
Instruktor Nordic Walking, Instruktor turystyki kwalifikowanej w zakresie:  turystyka rowerowa od 2014r., turystyka kajakowa; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.Instruktor Nordic Walking od 2015r. Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r. ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce. Adres mailowy: e-sha@o2.pl
 
6. Andrzej Szmurło
Instruktor  turystyki kwalifikowanej w zakresie:  turystyka rowerowa od 2014r., turystyka kajakowa, Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.;Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r. ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce. Adres mailowy: szmurloandrzej@gmail.com
 
7. Alicja Tracichleb-Salik

mgr pedagogiki opiekuńczej; Instruktor Nordic Walking, Instruktor turystyki kwalifikowanej w zakresie:  turystyka rowerowa od 2014r., turystyka kajakowa; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.;Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r. Instruktor Nordic Walking od 2015r. ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce. Założycielka Ełckiej grupy Nordic Walkingowej, administrator strony na facebook - Nordic Walkingowy Ełk. Adres mailowy: altrasal@wp.pl 

8. Andrzej Salik
Instruktor  turystyki kwalifikowanej w zakresie:  turystyka rowerowa od 2014r., turystyka kajakowa, Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r. Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r; Instruktor Nordic Walking od 2015r. ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce. Należy do Ełckiego Klubu Morsów - pogodoodporni.  Adres mailowy: andrzejsalik@wp.pl 
 
 
  
9. Emilia Sigiel - Polakowska
mgr kierunku turystyka i rekreacja o specjalności: zarządzanie działalnością turystyczną; Instruktor turystyki kwalifikowanej w zakresie: turystyka rowerowa od 2014r.; turystyka kajakowa; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.; Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych; ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce. Adres mailowy: emilia.sigiel@gmail.com
 
 
10. Ewelina Sigiel-Salamonowicz 
Pracuje w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku na stanowisku spec. ds. turystki. mgr kierunku turystyka i rekreacja o specjalności: zarządzanie działalnością turystyczną; Instruktor Turystyki kwailifikowanej w zakresie: turystyka rowerowa od 2014r. ; turystyka kajakowa; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r. Instruktor Nordic Walking od 2015r. Instruktor turystyki pieszej nizinnej od 2017r; kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych; ukończenie kursu pierwszej pomocy w turystyce; Instruktor Nordic Walking; Członek Komisji Turystyki Związku Miast Polskich na lata 2015-2020. Adres mailowy: e.sigiel@cee.elk.pl