RODO - obowiązek informacyjny

Na podstawie Art. 11 Ustawy–z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Administrator danych osobowych: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul.Parkowa 12, 19-300 Ełk informuje iż inspektorem danych osobowych jest Pan Artur Dobkowski, kontakt do inspektora iod@rodo.elk.pl, z inspektorem można również się skontaktować listownie na adres Administratora.

 

►  „Informacja o inspektorze ochrony danych”

►   Інформаційне застереження