RODO - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotyczącą Administratora Danych Osobowych (pobierz PDF)

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Administrator Danych osobowych którym jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej:

Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com,  telefon: +48 579-970-578