O nas

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

www.wfosigw.olsztyn.pl 

 

 

 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Ełku.

Nasza mijsa: Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa, inspirowanie ruchu ochrony środowiska, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności oraz wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców. W swojej ofercie Centrum proponuje: jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla przedszkoli, dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje, seminaria, warsztaty dla dorosłych, wydawnictwa oraz festyny i konkursy.

 

 

 

RAPORT 2020

RAPORT 2019

RAPORT 2018

RAPORT 2017

RAPORT 2016

RAPORT 2015

RAPORT 2014

RAPORT 2013

RAPORT 2012

RAPORT 2011

RAPORT 2010

RAPORT 2009

RAPORT 2008

RAPORT 2007

RAPORT 2006