Zajęcia edukacyjne "Żyjemy w zgodzie z naturą"

01.09.2021
OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Opłata za zajęcia wynosi 2zł od uczestnika
 
 
 
1. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
 
TERMINY ZAJĘĆ
 
 
 

Regina Merchelska

07.09.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

08.09.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.09.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

14.09.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

15.09.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

16.09.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

21.09.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

28.09.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

29.09.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

30.09.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

05.10.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

06.10.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

07.10.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

12.10.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

13.10.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

14.10.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

19.10.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

20.10.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

21.10.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

26.10.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

27.10.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

28.10.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

02.11.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

03.11.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

04.11.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

09.11.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

10.11.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

16.11.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

17.11.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

18.11.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

23.11.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

24.11.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

25.11.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

30.11.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

01.12.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.12.2021czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

07.12.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

08.12.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.12.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

14.12.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

15.12.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

16.12.2021 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

21.12.2021 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

22.12.2021 środa

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

04.01.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

05.01.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

11.01.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

12.01.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

13.01.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

18.01.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

19.01.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

20.01.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

25.01.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

26.01.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

27.01.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

01.02.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.02.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

03.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

08.02.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.02.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

10.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

15.02.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

16.02.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

17.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

22.02.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

23.02.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

24.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

01.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

03.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

08.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

10.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

15.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

16.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

17.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

22.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

23.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

24.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

29.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

30.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

31.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

05.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

06.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

07.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

12.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

13.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

20.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

21.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

26.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

27.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

28.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

04.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

05.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

10.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

11.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

12.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

17.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

18.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

19.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

24.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

25.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

26.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

31.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

01.06.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.06.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

07.06.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

08.06.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.06.2022 czwartek

8:15 – 11:15