Biblioteka

Przez lata trafiało do nas wiele publikacji, ciekawych książek i albumów. Z czasem ten księgozbiór okazał się na tyle bogaty, że w 2012 roku postawiliśmy objąć go systemem bibliotecznym, dzięki czemu wszyscy chętni czytelnicy mogą z niego dowolnie korzystać. Staramy się ciągle rozwijać i wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców miasta i okolic.

Aktualnie w naszym księgozbiorze znajduje się ok 1000 pozycji z następujących działów:

1. Dział ogólny.
2. Religia.
3. Socjologia.
4. Nauki polityczne. Polityka.
5. Nauki ekonomiczne. Ekonomia. Gospodarka.
6. Nauki prawne. Prawo.
7. Nauka o środowisku. Ochrona środowiska.
8. Zagrożenie środowiska.
9. Geologia i nauki pokrewne.
10. Paleontologia.
11. Nauki biologiczne.
12. Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia.
13. Botanika.
14. Zoologia.
15. Medycyna.
16. Inżynieria. Technika.
17. Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo.
18. Gospodarstwo domowe.
19. Transport.
20. Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna.
21. Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła.
22. Przemysł budowlany.
23. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu.
24. Architektura.
25. Sport wędkarski, myśliwski, strzelecki.
26. Geografia.
27. Geografia Polski.
28. Historia Polski.
29. Historia powszechna.
30. Rodzaje i gatunki literackie.