Rowerem i pieszo przez Puszczę Romincką

25.09.2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej

zapraszają na działanie

Rowerem i pieszo przez Puszczę Romincką 

 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ma służyć ochronie wartości przyrodniczych, historycznych oraz walorów krajobrazowych i wypoczynkowych. Jego obszar stanowią głównie lasy Puszczy Rominckiej których granicę od północy stanowi polsko-rosyjska granica państwowa, a od południa i wschodu nasyp linii kolejowej z początków XX wieku. 

Cała Puszcza Romincka obejmuje powierzchnię około 35 500 ha, z czego w granicach naszego kraju i parku - 12 000. Terytorium Parku jest jakby miejscem przejścia pomiędzy krajobrazem Mazur, a Pojezierza Litewskiego. Charakteryzuje się na przemian pasmami morenowych i kemowych wzgórz oraz licznymi obniżeniami. Deniwelacje sięgają tu nawet 120-140 m.

 Sieć wodna Parku bogata jest w strumienie, rzeczki, źródliska, jeziorka i jeziorne "oczka". Roślinność Parku jest bardzo zróżnicowana, choć przewagę ma las typu borealnego, przypominający tajgę. Tworzy ją głównie bór mieszany ze świerkiem i domieszką drzew liściastych (dębu, jesionu, grabu, klonu) z bogatym podszyciem leszczynowym i czeremchowym. Dla ochrony najcenniejszych zespołów florystycznych utworzono w Parku kilka rezerwatów przyrody:

  • Żytkiejmska Struga,
  • Czerwona Struga,
  • Dziki Kąt,

Najczęściej odwiedzanym zabytkiem na terenie Parku są mosty kolejowe w Stańczykach. Nie są to jedyne mosty na szlaku starej kolei, ale ze wszystkich największe. Podobne, choć znacznie mniejsze są w Kiepojciach.

 

REGULAMIN 

7 października (niedziela)

6:00 – start przy CEE / umieszczenie rowerów na przyczepkę rowerową

6:30 – wyjazd z Ełku do Puszczy Rominckiej

ok. 8:00 – dojazd do Stańczyk

8:30 – 15:30 – rajd rowerowy oraz wędrówka piesza 

16:00 - 17:00 – ognisko/produkty we własnym zakrersie 

 17:30 – wyjazd do Ełku

ok. 19:00 – zakończenie

 

Trasa piesza: ok. 15 km

Start: Dubeninki 

Trasa: Dubeninki - mosty kolejowe na rzecze Bludzi i wiadukt w Kiepojciach - park podworski w Bludziach Wielkich - rzeka Bludzia i rzeka Błędzianka - Błędziszki - Błędziszewo - Błąkały - Stańczyki 

Prowadzący: Jarosław Wasilewski - Instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie: turystyka piesza nizinna, Licencjonowany przewodnik turystyczny na terenie województwa warmińsko-mzurskiego, należy do Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej 

 

Trasa rowerowa: ok. 50 km

Start: Stańczyki

Trasa: Stańczyki - Żytkiejmy - Skajzgiry - Golubie - Stańczyki 

ProwadzącyAndrzej Salik - Instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki rowerowej, należy do Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej.

 

Koszt 20 zł/os.

Uwaga! Dodatkowo koszt zwiedzania mostów w Stańczykach opłata 8 zł/os.

 

Opłatę proszę uiścić do 4 października (czwartek) w siedzibie CEE przy ul. Parkowej 12

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń!

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Zapisy:

biuro@cee.elk.pl

87/610 16 24

bądź w siedzibie CEE przy ul. Parkowej 12