Galerie

03.02.2020
1 lutego 2020 odbyła się spacer ornitologiczny w ramach 15. edycji  Zimowego Ptakoliczenia. Jest to coroczna akcja, w czasie której pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom można tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Jest oczywiste, że wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów. W tegorocznym spacerze uczestniczyło 6 osób.
 
 
30.01.2020

24 stycznia 2020 r. odbyły się pierwsze w tym roku warsztaty zielarskie prowadzone przez Hannę Michoń. Tym razem poznawaliśmy zawartości apteczek w różnych epokach. Wspólnie prześledziliśmy historię leków, próbowaliśmy rozszyfrować dawne receptury, a nawet samodzielnie wykonaliśmy medykament sprzed wieków. Poznaliśmy zapachy wielu ziół oraz poznaliśmy metody ich przetwarzania oraz wykorzystania w celach leczniczych. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.

27.01.2020

Rozpoczeliśmy comiesięczne wędrówki piesze po bezdrożach. Tym razem prowadzący: Przemysła Łojewski zabrał piechurów na wędrówke po Borze Ełckim. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czy na Mazurach rośnie buk? zobaczyli ochrone upraw leśnych i jej ewolucję; z 4 jeziora boru ełckiego; poznali małą, wielka bombę witaminową (berberys); zobaczyli efekt działalności bobrów i jedną zaskakująca lokalizację; Dziękuję za tak liczny udział w wędrówce. Zdjęcia Grzegorz Przyborowski - dziękujemy. 

Strony