Galerie

23.04.2018

W dniu 22 kwietnia 25-osobowa grupa wybrała się na Rodzinny rajd rowerowy połączony z sadzeniem drzewek w Leśnictwie Przykopka. 
Przejechaliśmy około 22 kilometrów przez okolice Mrozów Wielkich, Szelig, Buczek, Przykopkę do Ełku. 
Podczas trwania rajdu dzieci wcieliły się w rolę przewodników turystycznych. Do ich zadania należało poprowadzić grupę przez las tak, abyśmy dojechali do miejsca docelowego, po wcześniejszym zapoznaniu się z mapą terenu. Nauka czytania mapy oraz orientacja w terenie okazały się świetną zabawą. 
W Leśnictwie Przykopka - serdeczne podziękowania dla Leśniczego Andrzeja Pieli za gościnę - posadziliśmy 300 drzewek brzozowych. Na zakończenie odbyło się ognisko. 
Serdecznie dziękujemy za udział. I do zobaczenia gdzieś na szlaku  

16.04.2018

W dniach 13-14 kwietnia mieszkańcy Ełku zostali zaproszeni do zapoznania się z działaniami w ramach projektu LIFE13 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku prowadzone przez edukatora - Marcina Siuchno oraz pracownika BPN - Małgorzatę Stanek. Uczestnicy dowiedzieli się, jaki wpływ na przyrodę ma intensyfikacji rolnictwa, poznali nowoczesne metody upraw ziemi oraz usłyszeli o zagrożeniach płynących z tego faktu. Poruszony został również temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko i uprawy rolne, degradacje terenów szczególnie cennych przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Kolejnego dnia wyruszyliśmy w okolice miejscowości Modzelówka, gdzie zapoznaliśmy się z działaniami hydrotechnicznymi realizowanymi w ramach działań projektowych. Mają one na celu ochronę bogactwa przyrodniczego tamtejszych łąk, pól oraz rozlewisk rzecznych gdyż one są niezbędne dla utrzymania ekosystemu mokradeł i bagien.

09.04.2018

7 kwietnia 2018 r. odbył się wyjazd 15 - osobowej grupy do Puszczy Boreckiej na obserwacje ptaków. Rozpoczęliśmy je w miejscowości Wolisko, gdzie czekał na nas przewodnik – Andrzej Sulej. Pan Andrzej niezwykle zajmująco opowiada o jej zasobach przyrodniczych. Wspólnie przemierzaliśmy szlaki w poszukiwaniu ptaków oraz ciekawych okazów roślinnych. Zachwycało nas wszystko: urozmaicona rzeźba terenu, liczne torfowiska oraz niekończąca się ilość źródlisk i oczek wodnych. Udało się nam zaobserwować wiele gatunków ptaków związanych z siedliskami leśnymi, w tym aż cztery gatunki dzięciołów. 

W ciągu całej wycieczki udało nam się zanotować taką listę (alfabetycznie):
bielik (grupa 5 ptaków, w tym para koziołkująca w zwarciu, jak to u tokujących bielików), bogatka, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł trójpalczasty (zdecydowany hit wycieczki, niestety widziany tylko przez grupę maruderów), dzięcioł zielonosiwy, gęś zbożowa, grzywacz, kos, kowalik, kruk, krzyżówka, modraszka, myszołów, pierwiosnek, pliszka siwa, puszczyk (wygrzewający się przy dziupli, widziany w odróżnieniu od trójpalczaka przez wszystkich), raniuszek, sikora uboga, siniak, sójka, szpak, śpiewak, zięba, żuraw. W czasie dojazdu dały się też dostrzec: bocian biały (dużo), czajka, kawka, kwiczoł, sierpówka, śmieszka.

Strony