Galerie

25.11.2019

22 listopada 2019 r. naszym gościem był Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Podczas spotkania poznliśmy gatunki rybitw i mew bytujących na Warmii i Mazurach, miejsca ich gniazdowania oraz omówione zostały działania projektowe, poświęcone ochronie siedlisk lęgowych i żerowisk tych ptaków. Dowiedzielismy się również, jakie prace zostały do tej pory wykonane, oraz jakie są ich efekty. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

25.11.2019

22 listopada 2019 r. naszym gościem był edukator Łukasz Przybylski z Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., który przeprowadził szkolenie skierowane do nauczycieli grup przedszkolnych oraz klas wczesnoszkolnych. Szkolenie to miało na celu przygotowanie kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkołach oraz przedszkolach. Musimy bowiem pamiętać, że zmiana świadomości i postaw społecznych jest możliwa tylko dzięki odpowiedniej edukacji już od najmłodszych lat. Szkolenia tego typu mają przede wszystkim na celu przekonać, że energetyka odnawialna jest świetną alternatywą dla tej konwencjonalnej, ponieważ pozwala pogodzić rozwój cywilizacyjny z ochroną środowiska naturalnego.

25.11.2019
 
Wyjazd na obserwacje ptaków
23 listopada 2019 r.
 
Sobotni wyjazd nad Selmęt Wielki nie był niestety czystą przyjemnością. Temperatura na lekkim minusie nie byłaby dokuczliwa, niestety wiało mocno i bez przerw, co uniemożliwiało spokojne obserwacje trwające dłużej niż kilka minut. Najciekawsze było na końcu, czyli w Sędkach - rodzina łabędzi krzykliwych z czwórką młodych i daleko, nieco zbyt daleko jak na zasięg naszej optyki, kilka chybaczernic z mocnym podejrzeniem w strone ogorzałek. Godzinę później od innego obserwatora mieliśmy juz potwierdzenie, że to jednak ogorzałki.
 
Lista gatunkowa, jak na te warunki, całkiem przyzwoita (28 pozycji): czarnogłówka, czyż, dzwoniec, gawron, gągoł, gil, kawka, kos, krogulec, krzyżówka, kwiczoł, łabędź krzykliwy, mazurek, mewa białogłowa, mewa siwa, mewa srebrzysta, modraszka, mysikrólik, myszołów, nurogęś, ogorzałka, perkoz dwuczuby, sikora uboga, sosnówka, sójka, śmieszka, wrona, zięba.
W wyjeździe uczestniczyło 13 osób.

Strony