Galerie

11.03.2024

10 marca odbyła się wędrówka piesza po Puszczy Boreckiej, którą prowadził Andrzej Sulej. Puszcza Borecka jest niezwykle cennym przyrodniczo zakątkiem w północno-wschodniej Polsce. Położona jest na skraju Pojezierza Ełckiego,  w makroregionie Pojezierza Mazurskiego. Nazwa puszczy wywodzi się od miejscowości Borki, którą według ludowych przekazów założyli bracia Borkowie przybyli najprawdopodobniej z Puszczy Kurpiowskiej. Obecnie Puszcza Borecka zajmuje ok. 230 km2. Przeważającą jej część zajmują lasy: w centralnej i zachodniej części grądy,  zaś we wschodnich partiach i na południe od jezior Łaźno i Litygajno bory. Wąskie pasma wzdłuż cieków wodnych porastają łegi. Z kolei w obrębie jezior Pilwąg, Łaźno i Szkwałk Wielki występują olsy. Lasy są wysokopienne, bogate gatunki, z bujnie rozwiniętą warstwą poszycia i obfitym runem. Krajobraz dopełniają liczne torfowiska. Najcenniejsze fragmenty puszczy objęte są ochroną rezerwatową: Rezerwat borki, rezerwat Mazury, rezerwat Lipowy Jar, rezerwat Wyspa Lipowa.

04.03.2024
3 marca odbyła się kolejna wędrówka piesza po bezdrożach, którą prowadził Dariusz Jurczak. Pomimo wietrznej ale słonecznej pogody , 44 osoby stawiły się na starcie, aby wspólnie z nami spędzić niedzielne przedpołudnie. Pięknie dziękujemy za tak liczny udział.
27.02.2024

24 lutego odbył się wyjazd do Olsztyna , w ramach wycieczki uczestniczy zwiedzii kilka miejsc: 

Muzeum Przyrody w Olsztynie - muzeum o profilu przyrodniczym utworzone w roku 2000 w oparciu o zbiory oraz pracowników Działu Przyrody Muzeum Warmii i Mazur, który rozpoczął funkcjonowanie w 1951 roku. jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur, znajdujący się w Olsztynie. Siedzibę muzeum stanowi secesyjny pałacyk z końca XIX wieku. W zbiorach muzeum zgromadzono dotąd ok. 18900 eksponatów. Zaczątkiem kolekcji były okazy „poniemieckie” zgromadzone w terenu Warmii i Mazur. Składało się na nie 38 okazów zoologicznych, około 300 eksponatów geologicznych oraz dobrze zachowany zielnik H. Steffena liczący ok. 460 kart z alegatami. Prócz zbiorów zoologicznych, botanicznych i geologicznych. w kolekcji znajdują się również mapy Prus z początku XX wieku. Odwiedzającym udostępniona jest również stała wystawa pt. "Zwierzęta Warmii i Mazur". Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjno-popularyzatorską.

Zamek Kapituły Warmińskiej - wybudowany w połowie XIV w. w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, która była jego właścicielem do 1772. Zamek pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą min. administratora dóbr kapituły. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił obowiązki administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu oraz komnacie administratora znajdują się unikalne sklepienia kryształowe, a w kaplicy gwiaździste datowane na ok. 1520. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

Dom Gazety Olsztyńskiej - W latach 1920-1939 w budynku mieściła się redakcja i drukarnia „Gazety Olsztyńskiej” oraz ksiegarnia. W listopadzie 1939 budynek został zrównany z ziemią. Po zrekonstruowaniu i odbudowie, budynek został ponownie oddany do użytku 1 września 1989. Obecnie, w budynku znajduje się oddział Muzeum Warmii i Mazur. W zasobach muzeum znajdują się zbiory i ekspozycje dotyczące przede wszystkim historii Olsztyna. Szczególnie wyeksponowane są treści związane z tradycją polskiej prasy na Warmii i Mazurach. Od frontu budynku znajduje się również księgarnia „aMBasador”.

Planetarium - drugie co do wielkości Planetarium w Polsce. Będziemy na seansie " Nasz wszechświat" 

Strony