Europejski Tydzień Mobilności 2022r.

13.09.2022
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Miejski Zakład Komunikacji zapraszają do przyłączenia się do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022r. 
 
16-22 września „Korzystam z MZK” – zamiast auta należy wybrać miejską komunikację. 
 
Należy wypełnić  deklarację,  dołączyć do niej skasowane bilety MZK w dn. 16-22 września, bądź skserowany bilet miesięczny, dekadowy oraz należy napisać krótką informację na temat podróży komunikacją miejską i przynieś je do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku do dnia 27 września 2022 r., aby otrzymać upominek.
 
 
18 września "wyjazd rowerowo-pieszy "Szlakiem Otwartych Okiennic"
 
link do wydarzenia - http://cee.elk.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/szlakiem-otwartych-okiennic-wyjazd-pieszo-rowerowy 
 

21 września „Nordic Walking” 

rekreacja w zgodzie z naturą, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

link do wydarzenia - http://cee.elk.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/marsz-nordic-walking-rekreacja-w-zgodzie-z-natur%C4%85-5

 
23 września „Turniej rowerowy”
 
Możliwość zmierzenia się uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. Zmagania drużynowe.  W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VIII pokonają tor przeszkód oraz przemierzą określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i pionowych. Uczestnicy miło spędzą czas i jednocześnie sprawdzą umiejętność prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone.
termin nadsyłania zgłoszeń - 21 września 
 
KARTA ZGŁOSZENIA
 
REGULAMIN
 
Karty zgłoszenia można przesłać na adres mailowy:
biuro@cee.elk.pl
lub dostarczyć osobiście do CEE w Ełku
 
 
22 września „Dzień bez samochodu” –
 
Bezpłatny przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Wszystkie osoby, które pozostawią w domu swoje samochody będą uprawnione wraz z rodzinami do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Dowód rejestracyjny upoważnia  do darmowego przejazdu osobę, na którą został wystawiony. Członkowie rodziny mogą korzystać z przejazdu wyłącznie w obecności posiadacza dowodu rejestracyjnego.
 
 
 
 
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.