Konkurs Małych Grantów ESE - jesień 2022

06.09.2022

 

Zapraszamy placówki oświatowe z gmin : Ełk, miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Olecko i Kowale Oleckie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Projekty powinny wykazywać się innowacyjnością, programem edukacyjnym, który przyniesie pożądany efekt ekologiczny. Nie finansujemy realizacji podstawy programowej w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą działania związane z:

  1. Zakładanie mini ogrodów, ich pielęgnacja i utrzymanie w należytym stanie, na terenach będących w dyspozycji placówek oświatowych (bezpośrednio w najbliższym otoczeniu), które będą miejscem obserwacji i praktycznej nauki uczniów. Placówka zakładająca mini ogród musi we własnym zakresie zadbać o jego utrzymanie w należytym stanie w latach następnych (np. zapewnić środki na prace pielęgnacyjne) - może w ramach dofinansowania zakupić niezbędne narzędzia do pielęgnacji i urządzania ogrodu).
  2. Stworzenie wystawy przyrodniczej, krajoznawczej w placówce oświatowej, która stanie się stałym elementem placówki. W ramach dofinansowania można zakupić stelaże do wystawy, wydrukować zdjęcia np. na planszach itp.
termin składania wniosków -  09 września – 30 września
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2 000,00 zł
 
 
 realizacja działań od 10 października do 2 grudnia 
 rozliczenie  grantu  do 20 grudnia 
 
Jedna placówka może złożyć jeden wniosek w dwóch naborach - maksymalnie 1 wniosek w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku otrzymania dofinansowania). W przypadku zespołów szkół, każda placówka wchodząca w skład zespołu może być odrębnym Wnioskodawcą. Stowarzyszenie może złożyć jeden wniosek w dwóch naborach – maksymalnie 1 wniosek w ciągu roku (w przypadku otrzymania dofinansowania).
 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wzorem wniosku oraz sprawozdania. Wnioski należy składać osobiście do Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ul. Parkowa 12. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. 
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 

wfosigw instrukcja oznaczania 

Na pytania odpowiadamy pod numerem tel 87/610 16 24, mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY