Półkolonie w CEE

12.01.2024

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

zaprasza na

PÓŁKOLONIE W CEE

 

22-26.01.2024 r. - I turnus

godz. 9.00-13.00

 

29-02.02.2024 r. - II turnus

godz. 9.00-13.00

 

KARTA KWALIFIKACJI

 

Karty kwalifikacji dostępne są również w sekretariacie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

 

Uczestnicy półkolonii powinni być zaopatrzeni w dobry humor oraz II śniadanie i napój

 

opłata za I turnus wynosi 100 zł/osobę

Opłatę należy uiścić PRZELEWEM do dnia 19 stycznia za I turnus oraz do dnia 26 stycznia za II turnus  

potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: biuro@cee.elk.pl (w treści maila proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz który turnus)

  

wpłaty prosimy dokonywać na konto

z dopiskiem „Cele statutowe”

62 1600 1462 1731 4507 1000 0001

 

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne 

ul. Parkowa 12

19-300 Ełk 

 

RAMOWY PROGRAM

Wychowawca: Sandra Długołęcka

Wstęp:

Dbałość o własne środowisko, jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez wczesną edukację i konkretne działania w tym zakresie. Dlatego prowadzenie zimowych zajęć ekologicznych z pewnością wpłynie na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan. Zagadnienia ekologiczne wzbudzają duże zainteresowanie wśród dzieci. Młodzi ludzie szczególnie pragną bezpośredniego kontaktu z przyrodą, interesują się stanem środowiska, w którym żyją, sposobami jego ochrony. Są wrażliwi na problemy ekologiczne, a czas wolny od zajęć szkolnych jest idealnym momentem na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Jedną z najważniejszych zasad w nauczaniu o przyrodzie i ochronie środowiska jest jak najszersze stosowanie metod obserwacyjnych i doświadczeń, gdyż dziecko najlepiej przyswaja i rozumie nowe treści poznając je w sposób twórczy, aktywny, gdy angażuje w ten proces różne zmysły. Taką możliwość stworzymy na zajęciach, które oparte będą na różnego typu obserwacjach (np. terenowych, mikroskopowych), doświadczeniach i eksperymentach.

Cele programu:

- skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnie z etyką ekologiczną,

- zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wzajemnego wpływu na siebie różnych organizmów w ekosystemie oraz zależności między organizmami a środowiskiem, w którym żyją.

- zachęta uczniów do zgłębiania tajemnic i zwyczajów zwierząt oraz odnajdywania rozwiązań sprzyjających utrzymaniu równowagi w przyrodzie

- wzbudzenie chęci i motywowanie do działania na rzecz ochrony środowiska.

Cele szczegółowe programu:

- integracja grupy: zabawy, gry sprawnościowe i rekreacyjne

- rozwijanie umiejętności komunikacji oraz efektywnego i zgodnego współdziałania w grupie

- poznawanie przyrody

Treści programowe:

Treści zawarte w programie zapewniają uczestnikom poznanie i pogłębienie wiadomości z zakresu ekologii. Zostały dobrane tak, aby zawsze były ciekawe i pobudzały uczestników do myślenia, obserwowania oraz działania.

Metody i formy kształcenia:

Preferowanymi metodami pracy w realizacji zagadnień ekologicznych powinny być metody aktywizujące, w których uczeń angażuje się i twórczo rozwiązuje problemy. Na zajęciach można wykorzystać kilka metod wzajemnie uzupełniających się, podnoszących atrakcyjność zajęć. Najbardziej efektywne formy pracy:

- obserwacje

- doświadczenia

- zajęcia w terenie

 

Metody aktywizujące:

- metoda przypadków

- metoda sytuacyjna

- inscenizacja

- gry i zabawy dydaktyczne

- burza mózgów

- drzewko decyzyjne

- debata „za” i „przeciw”

 

Program zajęć turnus I

Data

Temat dnia

Ramowy plan dnia

22.01.2024

 

"Poznajmy się!"

 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa, spisanie kontraktu z uczestnikami

półkolonii. Gry edukacyjne i planszowe. Tworzenie Herbu kolonii.

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – zapoznanie się uczestników, ustalenie kontraktu kolonii, zabawy integracyjne, a w tym:

- "Witam wszystkich, którzy…",

- "Imiona",

- "Sałatka owocowa",

- "Karuzela"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – tworzenie Herbu kolonii, zabawy, gry sprawnościowe i rekreacyjne.

 

23.01.2024

 

"Jak zimują zwierzęta?"

 

Uczestnicy dowiedzą się o sposobach zwierząt na przetrwanie zimy. Poznają ich zwyczaje i dowiedzą się, w jaki sposób można pomóc im przetrwać ten najmroźniejszy okres w roku.

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy min.:

- "Puszka Pandory",

- "Czółko",

- Rzuty do celu,

- Kalambury

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – zajęcia i filmy edukacyjne oraz zabawy praktyczne związane z tematyką zwierząt.

 

24.01.2024

 

"Naturalnie piękne"

 

Podopieczni przy pomocy mikroskopu poznają otaczający nas świat z innej perspektywy. Dodatkowo dowiedzą się jakie tajemnice skrywa zima.

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – praca plastyczna, film

- praca plastyczna pt. "Zima moimi oczami"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – wycieczka edukacyjna po terenie CEE, oglądanie skarbów znalezionych w ogrodzie pod mikroskopem.

 

25.01.2024

 

"Aktywna zima"

 

Uczestnikom zostaną przedstawione najpopularniejsze sporty zimowe oraz zapoznają się z pomysłami na aktywny wypoczynek zimą.

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy, film

- "Komplementy",

- "Cieszę się z tego, że…"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – zajęcia i filmy edukacyjne przedstawiające najciekawsze sporty zimowe.

 

26.01.2024

 

 

 

 

"Moc zabawy"

 

Głównym tematem zajęć są zabawy sensoryczne. Dziecko poprzez uczestniczenie w nich ćwiczy podświadome współdziałanie zmysłów. Głównym celem zabaw sensorycznych jest optymalne wsparcie rozwoju mózgu oraz umiejętność posługiwania się zmysłami.

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy min.:

- "Myjnia samochodowa",

- "Ile rąk mnie dotyka?",

- Dmuchanie, rysowanie w kaszy

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – Zajęcia edukacyjne/podsumowanie zimowiska

-ciecz nienewtonowska

 

 

 

Program zajęć II turnus

Data

Temat dnia

Ramowy plan dnia

29.01.2024

 

"Cześć, poznamy się?"

 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa, spisanie kontraktu z uczestnikami

półkolonii. Gry edukacyjne i planszowe. Tworzenie Herbu kolonii.

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – Zapoznanie się uczestników, ustalenie kontraktu kolonii, gry i zabawy integracyjne min.:

- "Kto, tak jak ja…?",

- "Imiona",

- "Zgadnij o kim mówię",

- "Skojarzenia"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – tworzenie Herbu kolonii, zabawy, gry sprawnościowe i rekreacyjne.

 

30.01.2024

 

"Tropem dzikich zwierząt"

 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące lasy naszego kraju. Zaznajomią się z ich kryjówkami. Dopasują zwierzę do odpowiedniego śladu.

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy min.:

- "Kalambury",

- "Ile rąk mnie dotyka?"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – zajęcia i filmy edukacyjne oraz zabawy praktyczne związane z tematyką zwierząt.

 

 

31.01.2024

 

"Segregujesz = pielęgnujesz"

 

Podopieczni dowiedzą się jak segregować odpady według przynależności do utylizacji lub powtórnego wykorzystania. Po zakończonych zajęciach dziecko będzie miało poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy, film

- "Sajmon mówi",

- "Gorące krzesełka"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – Zajęcia edukacyjne poświęcone segregacji odpadów.

 

 

01.02.2024

 

"Piękno tkwi w szczegółach"

 

Uczestnicy przy pomocy mikroskopu poznają otaczający nas świat z innej perspektywy. Dodatkowo dowiedzą się jakie tajemnice skrywa zima.

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy, film

- Konkursy drużynowe na świeżym powietrzu

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – Wycieczka edukacyjna po terenie CEE, oglądanie skarbów znalezionych w ogrodzie pod mikroskopem.

 

02.02.2024

 

 

 

 

 "Obudźmy zmysły"

 

Głównym tematem zajęć są zabawy sensoryczne. Celem tych zabaw jest optymalne wsparcie rozwoju mózgu oraz umiejętność posługiwania się zmysłami.

 

 

9:00 – zbiórka

9:10-11:00 – gry i zabawy

- Powitanie częścią ciała,

- "Dyrygent",

- "Czółko"

11:00-11:20 – przerwa śniadaniowa

11:20-13:00 – Zajęcia edukacyjne/podsumowanie zimowiska

- Piasek kinetyczny,

- Ścieżka sensoryczna.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

ul. Parkowa 12

87 610 16 24