Pieszo przez Białystok

25.01.2024

 

Centrum Edukacji ERkologicznej serdecznie zaprasza ja wyjazd do Białegostoku.

Zwiedzimy : 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku – placówka muzealna znajdująca się na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Celem Centrum jest prowadzenie działalności ekspozycyjnej i edukacyjnej o tematyce przyrodniczej. W ramach muzealnych ekspozycji prezentowane są następujące wystawy stałe: Przyroda północno-wschodniej Polski, Skamieniałości z osadów polodowcowych, Przyroda rejonów polarnych, Fauna mórz podzwrotnikowych, Minerały, skały i meteoryty, Życie na Ziemi – zarys dziejów, Filogeneza zwierząt tkankowych, Ewolucja naczyniowych roślin lądowych, Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, Stawonogi tropikalne, Śladami naszych przodków, Egzotyczne zwierzęta żywe - terraria. Przed siedzibą muzeum znajduje się lapidarium głazów narzutowych, przyniesionych przez lądolód skandynawski.

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Muzeum jest placówką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działającą w strukturze Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz wystawienniczą. W zabytkowych wnętrzach dawnego Pałacu Branickich można poznać tajniki medycyny, proces kształtowania się przez stulecia tradycji leczniczych, poczuć zapach i atmosferę apteki z przełomu XIX i XX wieku.

 

Dnia: 3 lutego (sobota)

start: godz.  7:45 
miejsce spotkania: parking przed CEE w Ełku, 
ul. Parkowa 12
powrót: około godz. 19:00

W PROGRAMIE:

godz. 7:45 zbiórka i wyjazd uczestników wycieczki
godz. 9:30 - 10:30  zwiedzanie Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego z przewodnikiem ( pierwsza grupa)
godz. 10:30 - 11:30 zwiedzanie Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego z przewodnikiem ( druga grupa)
godz. 11:30 - 12:00 spacer przez rezerwat Las Zwierzyniecki
godz. 12:00-13:00 ogród zoologiczny "Akcent"
godz. 13:15 - 15:00 czas wolny - galeria handlowa "Alfa"

godz. 15:30 - 17:00

 

godz. 17:00 - 18:30

Muzeum Histroii Medycyny i Farmacji Uniwersystetu Medycznego w Białymstoku - wiedzanie z przewodnikiem + zwiedzanie wnętrz Pałacu Branickich 

 

Powrót do Ełku 

KOSZT: 70,00 zł/os. 

 

opłatę należy uiścić  najpóźniej do dnia 1 lutego do godziny 14:00
płatność jedynie na konto bankowe
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

12 1020 4724 0000 3102 0149 0317

 

tytuł "wyjazd do Białegostoku"

potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: e.sigiel@cee.elk.pl

Prosimy o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych, odpowiednie obuwie.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

DECYDUJE PIERWSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ

Zapisy:

tel. 87 610 16 24