Quiz z okazji Dnia Ziemi

27.03.2023
“Quiz z okazji Dnia Ziemi”
 
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku po raz kolejny zapraszają do udziału w zdalnym “Quizie z okazji Dnia Ziemi”.
 
 
Konkurs jest elementem ełckich obchodów Dnia Ziemi.
Odbędzie się on 20.04.2023 r. za pomocą aplikacji Testportal. 
 
Quiz skierowany jest do:
- uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku i wychowanków Internatu Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (kategoria I),
- mieszkańców Ełku (kategoria II).
 
 
Aby wziąć w nim udział należy do 19.04.2023 r. wypełnić 
“Kartę zgłoszeniową” 
dostępną pod linkiem:
https://forms.gle/4mKJ8ntDwRrSo2Jc7
 
 
 
 
W dniu 20.04.2023 r. do godz. 9.00 na pocztę elektroniczną wszystkich uczestników prześlemy link do testu konkursowego. Będzie on aktywny 12 godzin, czyli quiz  należy rozwiązać 20.04.2023 r.  do godz. 21.00
 
 
 
 
 
Cele konkursu to:
promowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej,
propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia,
poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
pogłębienie wiedzy na temat form ochrony bioróżnorodności w mieście oraz organizacji, instytucji związanych z ochroną środowiska działających na terenie Ełku i okolic.
 
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Wyniki konkursu oraz termin i miejsce nagrodzenia jego laureatów zostaną podane na stronach internetowych organizatorów 21.04.2023 r. do godz. 15.00.