Szkolenie dla nauczycieli o Odnawialnych Źródłach Energii

24.04.2024
 
Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne 
zaprasza serdecznie na 
 
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 
 
Szkolenie prowadzi Łukasz Przybylski z Regionalnego Centrum Energetycznego 
 
 
Dnia: 17 maja 2024 (piątek) 
godzina: 17.00-19.00
miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
 
BEZPŁATNIE 
 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
Zapisy pod nr tel. 87/610 16 24 badź mailowo na adres: biuro@cee.elk.pl 
 
Scenariusz zajęć z zakresu OZE
 
Celem szkolenia jest przedstawienie i zapoznanie uczestników z aktualnym stanem i możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Szkolenie rozpoczynamy od przeprowadzenia dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń w zakresie źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, poszanowania energii oraz tematów szeroko pojętej efektywności energetycznej. Po krótkim wstępie prezentujemy doświadczenie, jakie posiadamy w nawiązaniu do wykorzystania OZE na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Omawiając zakres działalności Regionalnego Centrum Energetycznego staramy się nakreślić sytuację regionu oraz wyzwania jakie czekają nas w najbliższych latach.
 
W kolejnym etapie przechodzimy do dokładnego omówienia przykładów odnawialnych źródeł energii (biomasa, słońce, woda, wiatr). Za pomocą prezentacji przedstawiamy podstawowe informacje, rozwiązania i ciekawostki wiążące się z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
 
Na zakończenie wręczamy certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, potwierdzający udział w szkoleniu. **
 
Podsumowanie
Dyskusja podsumowująca w formie pytań dotyczących przeprowadzonych zajęć w tematyce OZE.
 
** Dla nauczycieli możliwe jest przekazanie kilku autorski scenariuszy zajęć, które mogą być inspiracją do stworzenia własnego konspektu lekcji na temat odnawialnych źródeł energii.
 
 
Więcej informacji: 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
przy ul. Parkowej 12 
 

Działanie dofinansowane w ramach zadania “Edukacja klimatyczna OZE”