webinarium “Rozwijanie w uczniach/wychowankach postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne - dobre praktyki”.

03.11.2021
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i piskiego na webinarium “Rozwijanie w uczniach/wychowankach postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne - dobre praktyki”. 
 
Prelegentem podczas spotkania online będzie Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik łączący z ekologią dziedziny, takie jak: sport, kulturę, ekonomię i zdrowie, organizator wielu edukacyjnych akcji i programów o zasięgu ogólnopolskim.
 
16.11.2021 r. (wtorek)
godz. 16.00 - 17.30
Platforma MS Teams
 
Obowiązują zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgR4lg0sCKMObmJLYgWdGCJEZCrRCnmDdXwlBi5RkE_0L-dg/viewform