Wycieczka do Planetarium oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

12.02.2024

 

Zapraszamy na kolejny wyjazd, tym razem jedziemy do stolicy naszego województwa - Olsztyna

Zwiedzimy:

Muzeum Przyrody w Olsztynie - muzeum o profilu przyrodniczym utworzone w roku 2000 w oparciu o zbiory oraz pracowników Działu Przyrody Muzeum Warmii i Mazur, który rozpoczął funkcjonowanie w 1951 roku. jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur, znajdujący się w Olsztynie. Siedzibę muzeum stanowi secesyjny pałacyk z końca XIX wieku. W zbiorach muzeum zgromadzono dotąd ok. 18900 eksponatów. Zaczątkiem kolekcji były okazy „poniemieckie” zgromadzone w terenu Warmii i Mazur. Składało się na nie 38 okazów zoologicznych, około 300 eksponatów geologicznych oraz dobrze zachowany zielnik H. Steffena liczący ok. 460 kart z alegatami. Prócz zbiorów zoologicznych, botanicznych i geologicznych. w kolekcji znajdują się również mapy Prus z początku XX wieku. Odwiedzającym udostępniona jest również stała wystawa pt. "Zwierzęta Warmii i Mazur". Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjno-popularyzatorską.

Zamek Kapituły Warmińskiej - wybudowany w połowie XIV w. w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, która była jego właścicielem do 1772. Zamek pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą min. administratora dóbr kapituły. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił obowiązki administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu oraz komnacie administratora znajdują się unikalne sklepienia kryształowe, a w kaplicy gwiaździste datowane na ok. 1520. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

Dom Gazety Olsztyńskiej - W latach 1920-1939 w budynku mieściła się redakcja i drukarnia „Gazety Olsztyńskiej” oraz ksiegarnia. W listopadzie 1939 budynek został zrównany z ziemią. Po zrekonstruowaniu i odbudowie, budynek został ponownie oddany do użytku 1 września 1989. Obecnie, w budynku znajduje się oddział Muzeum Warmii i Mazur. W zasobach muzeum znajdują się zbiory i ekspozycje dotyczące przede wszystkim historii Olsztyna. Szczególnie wyeksponowane są treści związane z tradycją polskiej prasy na Warmii i Mazurach. Od frontu budynku znajduje się również księgarnia „aMBasador”.

Planetarium - drugie co do wielkości Planetarium w Polsce. Będziemy na seansie " Nasz wszechświat" 

 

Dnia: 24 lutego (sobota)
start: godz. 5:45 - parking przed CEE w Ełku
powrót: około godz. 21:00

 

godz. 5:45  zbiórka przed CEE w Ełku, wyjazd do Olsztyna
godz. 9:00-10:00 Muzeum Przyrody w Olsztynie - zwiedzanie z przewodnikiem
godz. 10:30 - 12:00 Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - zwiedzanie z przewodnikiem
godz. 12:3 0 -14:00 Dom Gazety Olsztyńskiej - zwiedzanie z przewodnikiem
godz. 14:00 - 16:30  spacer po starówce i czas wolny w Centrum Handlowym Aura
godz. 17:00 - 18:00 Planetarium ; seans "Nasz wszechświat" 
godz. 18:00-21:00 powrót do Ełku 

koszt: 90,00 zł/os.

opłatę należy uiścić  najpóźniej do dnia 22 lutego do godziny 14:00
płatność jedynie na konto bankowe

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

12 1020 4724 0000 3102 0149 0317

tytuł "wyjazd do Olsztyna"

 

potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: e.sigiel@cee.elk.pl

 

Prosimy o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
DECYDUJE PIERWSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ

 

Zapisy:
tel. 87 610 16 24