Wyniki konkursu o Odnawialnych Źródłach Energii

04.01.2024
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym 
 
ogłasza wyniki konkursu 
 
NA ANIMACJĘ/KOMIKS O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
 
 
 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu ełckiego. 
 
 
 
Nagroda głowna została wręczona w dwóch kategoriach:
 
1. Szkoły podstawowe - serdecznie gratulujemy Kamilowi Filipowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 za zajęcie I miejsca 
 
 
2. Szkoły ponadpodstawowe - serdecznie gratulujemy Dominice Modzelewskiej z I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku za zajęcie I miejsca
 
 
PRACE LAUREATÓW:
 
MOC WIATRU - KAMIL FILIPOWICZ 
 
 
        
 
"SuperODNAWIALNA Babcia" - DOMINIKA MODZELEWSKA 
 
    
 
 
Celem konkursu było:
 
a) poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii, sposobach ich wykorzystania oraz oszczędzania,
 
b) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
 
c)  tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia.
 
 
DZIAŁANIE DOFINANSOWANE W RAMACH ZADANIA
"EDUKACJA KLIMATYCZNA OZE"