Strategia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

28.12.2013

Strategia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przyjęta na spotkaniu wysokiego szczebla przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji w Wilnie w dniach 17-18.03.2005r.