Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2016

28.12.2013

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ełku została przyjęta przez Radę Miasta w 2004 roku. Stanowi ona kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju oraz warunki, zasady i etapy ich osiągania. Instrument ten umożliwia podejmowanie decyzji w najbliższej przyszłości i w odległej perspektywie (10-15 lat). W przypadku strategii miasta Ełku do wyznaczonych celów szuka się odpowiednich metod i instrumentów realizacji, co w przypadku strategii zrównoważonego rozwoju wg procedury Agendy 21 prowadzi do szukania dróg równoważących procesy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.