Historia

Historia Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego: 

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne prowadzi działalność edukacyjną od 1994 roku. Od 1999 roku współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W swoim dorobku ma szereg projektów edukacyjnych zarówno o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne koordynuje rozwinięty program edukacyjny realizowany przez ełckie szkoły (inicjowanie i koordynowanie akcji na rzecz środowiska naturalnego np. konkursy, spotkania, warsztaty, itp.) wspomaga działalność placówek włączających w proekologiczne działania całą społeczność Ełku. Od 2001 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest w prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 

Jak niemożliwe stało się możliwe
 
1992

Grupa zapaleńców wystartowała z pomysłem projektu "Ełk - miasto ekologiczne".

 

1993

Byliśmy pionierami na naszych terenach-zaczęliśmy Sprzątać Świat zaczynając oczywiście od Ełku.

 

1994

Silną osobowość już mieliśmy, teraz dzięki rejestracji Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego mamy też osobowość prawną.

 

1995

Bardzo pracowity rok - Projekt Pilotażowy Krajowego Programu Działań na rzecz Ochrony Środowiska nie mógł obyć się bez nas-ekologów z powołania. "Krok po Kroku", czy jak wolałaby Annelise Carlton-ochotniczka Korpusu Pokoju "Step by step", zmierzamy ku Ełkowi przyszłości, gdzie szczęśliwi mieszkańcy żyją w przyjaznym im środowisku.
Ekozespoły przeobraziły nasze kuchnie-pojawiły się pojemniki na makulaturę, zaczęliśmy zwracać uwagę na liczniki i ważyć śmieci (?!) Rok wcześniej nie do pomyślenia!

 

1996

Wydaliśmy pierwszy numer biuletynu "E3 Ełk-Ekologia-Ekonomia"; rozpoczęło się burzliwe życie Ekomena - bohatera komiksu. Dzieciaki zaczęły przerabiać śmieci na dzieła sztuki w ramach "Śmieciokonkursu" i bawić się na corocznym Balu Ekologa.
Zaliczyliśmy pierwsze podejście do projektu "Młodzieżowa Agenda 21". Prowadzoną przez nas edukację ekologiczną mieszkańców miasta wspomogło Regionalne Centrum Środowiskowe na Europę Środkową i Wschodnią w Budapeszcie.

 

1997

Wraz z PELP-em do Ełku przybyły świetlówki kompaktowe w promocyjnych cenach i stała się eko-jasność-jaśniej i taniej!

 

1998

Nadszedł czas na dzielenie się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z ludźmi z Polski - zorganizowaliśmy po raz pierwszy Forum Edukacji Ekologicznej. Profesor Łukasiewicz zainspirował nas do organizacji Letniego i Zimowego Salonu Edukacji Ekologicznej.

 

1999

Dogadaliśmy się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, w efekcie mamy pieniądze na nasze działania i na małe granty dla przedszkoli i szkół.

 

2001

Po latach marzeń mamy wreszcie Centrum Edukacji Ekologicznej! Wyposażenie i sprzęt zakupiony dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadził nas i edukację ekologiczną w XXI wiek. Rozpoczęło się przygotowanie mieszkańców do wprowadzenia recyklingu w mieście. Codziennie do Centrum przychodzą dzieci i śpiewają piosenki o... śmieciach.

 

2002

Jesteśmy już w Europie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z funduszu Phare sfinansowało realizację projektu "Młodzieżowa Agenda 21".

 

2003

Realizujemy projekt za projektem - "Rzeka mówi", "Żyjemy w zgodzie z naturą", "Mazury pod lupą", "Recykling w każdej szkole i przedszkolu".

 

 
2004

Pracując dalej marzymy o... ośrodku promocji alternatywnych źródeł energii, muzeum przyrodniczym, ogrodzie botanicznym. Dużo pracy przed nami. W budynku Centrum powstało "Muzeum Jeziora".

 

2005

Samorządowcy podejmują decyzję o powołaniu samodzielnej jednostki pod nazwą Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Rozwijamy skrzydła.

 

 

2006/2007

Pomysłów nie brakuje, podejmujemy szereg nowych cyklicznych działań: festyn "Dzień Bociana", Plener Rzeźbiarski "Natura i Kultura", festiwal filmowy "Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym", seminaria "Prezentacja obszarów chronionych i cennych przyrodniczo". Zaczyna prężnie działać Klub Miłośników Ptaków.

 

2008

Pracowity rok, przygotowanie dokumentacji do dwóch projektów inwestycyjnych: "Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim" oraz "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku". Poszerzamy swoje kontakty zagraniczne. Dzięki Fundacji im. Stefana Batorego realizowaliśmy projekt "Sąsiedztwo-Partnerstwo-Przyszłość" we współpracy z organizacjami z Berlina i Gusiewa w Obwodzie Kaliningradzkim.

 

2009

Oba projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Rozbudowujemy się.

 

2009/2010

Realizacja dwóch projektów dofinansowanych ze środków EFRR - "Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim" oraz "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku". 

 

 

 

STATUT EŁCKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO