Konkurs fotograficzny KOLORY ŚWIATA

16.08.2016
Fundacja RAZEM z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego serdecznie zapraszają wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „KOLORY ŚWIATA ". 
 
Celem konkursu jest ukazanie wielokulturowości i wielobarwności świata ludzi i natury promocja kultury współczesnej, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz promocja młodych talentów. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia z Polski oraz młodzieży polonijnej w wieku od 15 do 20 roku życia zamieszkałej poza granicami kraju. Wyboru zwycięskich prac dokona profesjonalne jury.
 
Prace należy dostarczyć pocztą elektroniczną do 30 WRZEŚNIA 2016 r.