KONKURS FOTOGRAFICZNY - laureaci

08.10.2021

 

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Postanowiliśmy wyróżnić 3 osoby

pozostałe osoby, biorące udział w konkursie zapraszamy po drobny upominek 

 

WYRÓŻNIENIE:

ANETA WASZKIEWICZ

GRZEGORZ PRZYBOROWSKI

JAKUB DĄBROWSKI

 

Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 12 października 2021r.

w godzinach 7:30 - 18:00

 

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie proekologicznych postaw oraz promocja zrównoważonej mobilności. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta.

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

ZGŁOSZENIE

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

•  warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres organizatora (CEE Ełk, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk) pracy konkursowej (wydruku) w formacie 30x40 lub 30x45 oraz kompletnego zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą. Na adres mailowy e.sigiel@cee.elk.pl  należy przesłać również fotografię w formie cyfrowej jako plik JPG. Nazwa pliku powinna zawierać: imię i nazwisko autora.

              •  każdy uczestnik może  złożyć 1 FOTOGRAFIĘ.  

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

             •  prace i zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.10.2021 r. na stronie www.cee.elk.pl

             • po konkursie zakończonym wystawą prace przechodzą na własność Organizatora.

             • autorzy- laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród połączonych z wystawą, telefonicznie lub drogą elektroniczną

 

ZAPRASZAMY