Konkurs Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi

31.03.2016
Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym ogłosiło IV edycję Konkursu Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów przyrodą, poszerzaniem wiedzy przyrodniczej oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej. Do zmagań w I etapie konkursu stanęło 226 uczniów z 15 szkół podstawowych z regionu. Każda zgłoszona szkoła wyłoniła trzech uczniów, którzy zdobyli największa ilość punktów w I etapie. Reprezentowali oni swoją szkołę podczas finału Konkursu Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi. W części finałowej Konkursu, uczniowie poza tym, że zdobywali punkty indywidualnie, w celu wyłonienia zwycięzcy, to dodatkowo zbierali punkty dla szkoły. Punkty uzyskane przez trzech przedstawicieli poszczególnych szkół zostały zsumowane i wyłoniliśmy oraz nagrodziliśmy zwycięskie placówki. 
 
Nagrody ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Umowy przekazania nagród finansowych dla zwycięskich szkół zostaną wysłane na adres szkoły.
 
 
 
 
 
Indywidualne wyniki uczestników:
 

 

Klasyfikacja Szkół