Ełckie Dni Ziemi

12.04.2022
 
Ełckie Dni Ziemi
19-24 kwietnia 2022 r.
 
W ramach obchodów tegorocznych Dni Ziemi chcemy pokazać ełczanom, jakie działania podejmowane są w Ełku oraz najbliższym regionie, aby zmniejszyć zanieczyszczenie przyrody oraz zaprezentować sposoby wpływające na obniżenie ilości wytwarzanych odpadów.
 
1. Akcja „Reklamówka śmieci”
19-22 kwietnia
Celem akcji jest zebranie odpadów porzuconych w lasach, parkach i nad jeziorami. W ten sposób chcemy zachęcić społeczeństwo do zmiany myślenia na temat odpadów opakowaniowych i propagować ideę recyklingu. Każda osoba, która wyśle do CEE zdjęcie z zebraną reklamówką śmieci, otrzyma sadzonkę drzewka iglastego. 
Regulamin akcji dostępny na stronie www.cee.elk.pl
 
2. Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Wsi Ełckiej
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną na wyjazd do PWiK do Nowej Wsi Ełckiej, aby zobaczyć, w jaki sposób prowadzona jest gospodarka ściekowa i osadowa w naszym mieście. Grupom zostanie zapewniony dojazd do ZUO oraz  powrót do szkoły.
 
 20 kwietnia
 8:30-9:30
10:00-11:00
11:30-12:30
Zapisy klas: CEE. 87 610 16 24
 
3. Spotkania z leśnikiem w szkołach 
Celem spotkań będzie uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie oraz jak wielkie znaczenie ma zachowanie różnorodności biologicznej w polskich lasach.
 
 
20 kwietnia: 
8:00-8:45
8:55 – 9:40
10:45-11:30
 
22 kwietnia 
8:00-8:45
8:55 – 9:40
10:45-11:30
 
Zapisy: CEE, 87 610 16 24
 
4. Quiz internetowy 
19-21 kwietnia 
Quiz, w którym będzie można sprawdzić wiedzę m.in. z zakresu przyrody Ełku, segregacji odpadów oraz  gospodarki wodnej.  
Aby wziąć w nim udział należy do 19.04.2022 r. wypełnić  “Kartę zgłoszeniową” dostępną pod linkiem:
https://forms.gle/2TUNnDdonSp6XWF87
 
5. Prezentacja filmów o tematyce związanej z ochroną przyrody w kinie ECK
 
20 kwietnia seanse dla grup/klas (kontakt z ECK)
 
22 kwietnia Seanse z napisami, płatne 10zł od osoby, Filmy są odpowiednie dla osób w wieku 10/12+
17:00 ANIMAL 
19:00 DUCH ŚNIEGÓW
Organizator: ECK
 
6. Wiosenne Sprzątanie Świata 
 21 kwietnia (czwartek)
Do udziału w akcji zapraszamy ełckie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Udział w Wiosennym Sprzątaniu to dobry sposób na uświadomienie, że to jak wygląda okolica w której mieszkamy zależy głównie od nas samych. Uczestnikom zapewniamy materiały do sprzątania (rękawiczki oraz worki), a także prowiant na ognisko (kiełbaski oraz chleb).
Zapisy grup: CEE, 87 610 16 24
 
 
23 kwietnia (sobota)
Tego dnia do udziału w akcji zapraszamy dorosłych mieszkańców Ełku, którzy chcieliby włączyć się do akcji. Sprzątany będzie teren wzdłuż ul. Grajewskiej. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały do sprzątania.
 
Miejsce spotkania: parking przy markecie przy ul. Grajewskiej, godz. 9:00
 
 
7. Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach 
Zapraszamy dzieci oraz młodzież szkolną na wyjazd do ZUO, aby zobaczyć, jakie technologie zostały zastosowane w zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Grupom zostanie zapewniony dojazd do ZUO oraz  powrót do szkoły.
 
22 kwietnia (piątek)
8:30-10:00
9:30-11:00
10:30-12:00
Zapisy klas: CEE. 87 610 16 24
 
8. Akcja „Śmieci oddajesz – drzewko dostajesz” 
 22 kwietnia (piątek), godz. 12:00-15:00
Osoby, które przyniosą do CEE elektroodpady, w zamian otrzymają sadzonkę drzewa. Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko naturalne oraz przypomnienie jak ważna jest segregacja, szczególnie elektroodpadów, które zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Bardzo ważny jest także aspekt edukacyjny, czyli uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w odpowiedni sposób.
Organizator: UM Ełk
 
9. Spotkanie z doradcą energetycznym Urzędu Miasta Ełku
22 kwietnia (piątek), godz. 12:00-15:00 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową termomodernizację na spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym Urzędu Miasta Ełku w zakresie omówienia zasad programu „Czyste Powietrze. Podczas spotkania w CEE omówione zostaną przyczyny i skutki niskiej emisji, stan powietrza w regionie, proces wnioskowania „krok po kroku” oraz instrukcja wypełniania wniosku.
Organizator: UM Ełk
 
10. Historia Dni Ziemi – spotkanie z Dariuszem Morsztynem „Biegnącym Wilkiem”
22 kwietnia (piątek), godz. 17:00 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Podczas spotkania zobaczymy materiały i nagrania wideo obrazujące pierwsze obchody Dni Ziemi w Ełku i okolicach.
 
11. Bieg dla Ziemi 
23 kwietnia (sobota), godz. 12:00 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Bieg rozpocznie się przy CEE, a zadaniem uczestników będzie pokonanie wyznaczonej trasy wzdłuż ełckiej promenady. Uczestnicy zamiast medali otrzymają sadzonki drzew iglastych.
Organizator: MOSIR
 
12. Wymiana książek, gier i puzzli
23 kwietnia (sobota), godz. 12:30-14:00, ogród CEE
W ogrodzie CEE odbędzie się wymiana książek, gier i puzzli. Chcemy propagować wśród mieszkańców ideę zero waste tj. niewyrzucania i dzielenia się nadmiarem. Dawanie drugiego życia przedmiotom wpisuje się w ekologiczne podejście do świata i  odpowiedzialną konsumpcję.  
Organizator: Miejska Bilblioteka 
 
13. Sprzątanie dna Jeziora Ełckiego
23 kwietnia (sobota) godz. 9:00
Terenem sprzątania zostanie objęta część dna i nabrzeża przy ujściu rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego
Organizator: PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
 
14. Rajd rowerowy w Suwalskim Parku Krajobrazowym (24 kwietnia)
Poprzez udział w rajdach rowerowych zachęcamy ełczan do aktywnego spędzania wonnego czasu 
Więcej informacji na stronie www.cee.elk.pl
Organizator: CEE